Heavy Metal Sjangerkrangel

Musikknerder er ofte opptatt av å kategorisere band etter sjanger, og ikke sjeldent oppstår det sjangerdebatter blant selverklærte fagfolk i musikklytting. Det å sortere musikk opp i sjanger er praktisk av flere grunner. Det er greit å gi de uinnvidde en pekepinn på hva slags type musikk man snakker om og det er praktisk for både platebutikker og nettbutikker å kategorisere musikken så kundene lettere skal finne frem. Men det er flere komplikasjoner med å sortere musikk etter sjanger:

  • Det er ingen klar grense mellom en sjanger og en annen sjanger, og ofte overlapper sjangrene.
  • Mange band flørter med flere sjangre.
  • Det er ingen klar definisjon hva en sjanger egentlig er for noe, og derfor oppstår ofte sjangerkrangler.

Sistnevnte skal vi gå mer inn på under. Kjernen til mange av sjangerkranglene i metal-verdenen, er at det er forvirring av hvordan de forskjellige undersjangrene egentlig skal eller bør defineres. Hva er egentlig forskjellen på, og hvor går grensen mellom Rock, Glam Rock, Hair Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Death Metal og Black Metal f.eks.? Ettersom dette i svært liten grad er målbart, blir det hovedsaklig en skjønnsmessig vurdering, og en manns overbevisende skjønnmessige vurdering avviker gjerne fra en annen manns overbevisende skjønnmessige vurdering.

En ting mange synes å glemme, er at definisjonen på en metalsjanger er syntesen av opp til fire forskjellige faktorer – musikalsk fremtoning, gimmick/lyrikk, tid og sted. To band som høres nesten helt like ut, hører derfor nemlig ikke sjeldent hjemme i to forskjellige sjangre. Tar man ikke hensyn til alle sjangrenes faktorer, så ender man fort opp med å snakke forbi hverandre. Ved å ta hensyn til sjangrenes faktorer, kan man iallefall eliminiere de subjektive meningene om sjangerdebattene noe, ettersom man har noen absolutte og faste holdepunkter å forholde seg til. Noen eksempler på noen sjangres oppbygging ser du under. Blanke ruter betyr at den faktorer er uten betydning for den sjangeren.

Sjanger Musikalsk Lyrikk / Gimmick Tid Sted
Bay Area Thrash Heavy / Thrash 1980-1989 USA (San Francisco / South Florida)
Black Metal 1st wave Thrash Metal, Heavy Metal Satanisme, okkult, mørke 1980-1985
Black Metal 2nd wave Black Metal Satanisme, okkult, mørke
True Norwegian Black Metal Black Metal Satanisme, okkult, mørke 1990-nå  Norge
Black Metal 3rd wave Black Metal Satanisme, okkult, mørke 1995-nå
New Wave of American Heavy Metal Alternative Metal, Groove Metal, Hardcore Punk, Thrash Metal 1995-nå USA
New Wave of British Heavy Metal Heavy Metal, Thrash Metal, Speed Metal 1976-85 Storbritannia
Unblack Metal (aka Sorrow Metal, Holy Unblack Metal, Christian Black Metal) Black Metal Kristendom
 White Metal  all slags Metal Kristendom
 Shock Rock all slags Metal Horror

Bildet over er fra dokumentarfilmen Metal: A Headbanger’s Journey.

Så kan du spørre om for eksempel hvorfor japanske black metalband er i noen tilfeller anti-kristen og satanisme som de har lånt fra vestlige black metal? I Japan har jo omtrent ingenting med kristendom å gjøre. Det er jo stort sett shinto og buddhisme i Japan. Og det er kriger av buddhisme der også, faktisk.