Ludo-dilemmaet

Alle har spillt brettspillet Ludo, men ikke alle spiller på samme måte. En av ulikhetene er i situasjonen hvor man står nærmt mål, men triller mer enn antall ruter til mål. Denne vanskelige situasjonen oppstår ikke bare i Ludo, men også i andre terningsspill som stigespillet o.l.

Eksempel på overnevnte scenariet, du står ved X og triller fem øyne på terningen. Hva gjør du?

Metode A) “Bouncing”: Du flytter så langt frem du kan, og beveger deg deretter bakover igjen så lenge du har flere brikker du å flytte.

X  1

5

2

4

MÅL

3

Metode B) “Løping”: Du løper rett i mål. De to siste terningsøynene ignorerer du glatt.

 X  1 2 MÅL

3 (4, 5)

Metode C) “Venting”: Du står over å flytte, og venter med å flytte til du får nøyaktig 1 på terningen.

 X  MÅL

Metode D) “Tving inn”: Du flytter så langt du kan, og flytter frem og tilbake til du har brukt opp alle terningsøynene du må flytte. I dette tilfellet ender du i mål. Hadde du fått 4 eller 6, hadde du endt på brikken rett foran mål.

 X 1 2

 

4

 MÅL

3

5

 

Hvilken metode bruker du?

View Results

Loading ... Loading ...